Úvod

Označovanie vodičov farbami alebo číslicami

Túto problematiku rieši:
STN 33 0165 : 1992 - Označovanie vodičov farbami alebo číslicami
STN IEC 60 446 ( 330165 ) : 1992 - Označovanie vodičov farbami alebo číslicami
Ide o dve normy, ktoré nahradili pôvodnú normu STN 34 0165, pričom prvá norma predpisuje farebné značenie pre ochranné a stredné vodiče a druhá norma upresňuje a dopĺňa používanie farieb a číslic na označovanie holých a izolovaných vodičov.

Farebné označovanie vodičov:

Holé vodiče:

Striedavá sústava

vodič, prípojnica farba
1. fáza
2. fáza
3. fáza
oranžová, prípadne s doplnkovým označením (čierne priečne pruhy ukazujúce poradie fázy)
stredný svetlomodrá
ochranný zelenožltá

Jednosmerná sústava

vodič, prípojnica farba
kladný pól tmavočervená
záporný pól tmavomodrá
stredný svetlomodrá
ochranný zelenožltá

Izolované vodiče:

vodič, prípojnica farba
fázový čierna, hnedá
ochranný zelenožltá
stredný svetlomodrá

Kódové označovanie vodičov:

Kód označujúci druh vodiča obsahuje číslicu určujúcu celkový počet žíl a písmeno určujúce druh žíl (jej funkciu).

Písmeno:

  • A - vodič má iba fázové žily
  • B - vodič má fázové žily a ochrannú žilu
  • C - vodič má fázové žily, strednú žilu a ochrannú žilu
  • D - vodič má fázové žily a neutrálnu žilu

Prehľad najčastejšie používaných vodičov:

kód prvá žila druhá žila tretia žila štvrtá žila piata žila
2B ochrannáPE fázaFáza      
3C ochrannáPE strednáN fázaFáza    
4B ochrannáPE fázaFáza fázaFáza fázaFáza  
4D strednáN fázaFáza fázaFáza fázaFáza  
5C ochrannáPE fázaFáza strednáN fázaFáza fázaFáza
Izolovaný ochranný vodič má po celej dĺžke zelenožlté pruhy.

 

HTML 4.01CSS Nahor Mail Formát pre tlač Domov - HROBONKA