Úvod

Testové otázky

Pri jednotlivých odpovediach môže byť aj viacero správnych odpovedí (aj všetky štyri). Ak sú viaceré správne, tak ich napíšte v abecednom poradí za sebou (bez medzier). Ak je správna iba jedna odpoveď, napíšte iba písmeno správnej odpovede. Na veľkom alebo malom písmene nezáleží.

 

Spraviť test...

 

HTML 4.01CSS Nahor Mail Formát pre tlač Domov - HROBONKA