Úvod

Otázky A

Otázky skupiny A sa zaoberajú všeobecnými požiadavkami na ochranu pred NDN.
Túto problematiku rieši:
STN 33 2000-4-41 - Elektrotechnické inštalácie budov
ČASŤ 4: Zaistenie bezpečnosti
KAPITOLA 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Sú zamerané na ochranu živých a neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím. Pred samotným vymenovaním a charakterizovaním jednotlivých typov ochrán, treba spomenúť pojmy s touto témou bezprostredne súvisiace.

 

HTML 4.01CSS Nahor Mail Formát pre tlač Domov - HROBONKA